De opzet van LANDGILDE is dat er een netwerk van bedrijven, opvolgers, begeleiders en specialisten is om bedrijfscontinuïteit te ondersteunen. Voor Landgilde denken specialisten mee die ingevoerd zijn in biologische en multifunctionele landbouw en mkb.

Bij voorkeur wordt met specialisten contact genomen in uw traject met een begeleider. Dan bent u het best voorbereid voor de juiste vraag en het antwoord. Andersom kunnen de specialisten dan het beste met hun deskundigheid reageren.

Voor vragen over wet- en regelgeving kunt u terecht op www.landregels.nl, dat samen is opgezet met Instituut voor Agrarisch Recht en ministerie van EZ.

Team specialisten

Als specialist zijn via de begeleiders de volgende personen inzetbaar. Wij geven hierbij hun specialisatie (S) , regio (R) en contactlink via e-mail (E).

André Olden (voorheen bij LTO Vastgoed)
S: taxatie agrarisch en ruraal vastgoed
R: Noord- en Oost-Nederland
E: andre@oldenmakelaars.nl

Gladys Koenders (Advocatenkantoor Koenders) te Weert
S: juridische begeleiding
E: info@advocatenkantoorkoenders.nl

Jan Smit en Hans Moormann (Smit & Moormann notarissen) te Wageningen
S: notarissen, juridisch adviseurs, agrarisch recht, estate-planning en mediation
R: Midden- en Oost-Nederland
E: notaris@smitmoormann.nl

Ale Havenga (rentmeester, agrarier) te Kloosterburen
S: rentmeester
R: Noord-en Oost-Nederland
E: havenga.rentmeesters@ziezo.biz

Petra Ijdema (notaris Ijdema) te
S: agrarisch recht
R:Noord- en Oost-Nederland
E: info@notarisijdema.nl

Jacqueline Hermsen (LTO Noord Advies)
E: jcmhermsen@ltonoordadvies.nl

Bart Dilven (ABAB) te Tilburg
S: Integrale bedrijfsbegeleiding bij overname
R: Zuid Nederland
E: bart.dilven@abab.nl

Bart Jan de Lorijn (Agrivesta) te Andelst
S: taxatie, makelaar
R:Midden en Zuid NL
E: delorijn@agrivesta.nl

Sjoerd Bootsma (Flynth)
S: Agro Adviseur
R: Rivierengebied
E: sjoerd.bootsma@flynth.nl

Helmer Wieringa (Land & Co) te Wageningen, www.landco.nl
S: ruimtelijke ordening, gemeentelijke vergunningen
R: Nederland
E: hwieringa@landco.nl

Kees Water (Ekopart), www.ekopart.nl
S: bedrijfseconomische en sociaal-econommische aspecten rundveehouderij
R: Nederland
E: keeswater@ekopart.nl